<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 25, 2007

Ara Mina Foundation

Alam naman pala ni Ara Mina na maraming intriga sa pulitika pero, willing pa rin siyang makigulo.

Pero hindi pa sure kung anong posisyon ang tatakbuhan niya dahil ang daming nago-offer sa darating na local elections sa Mayo.

Pero kung maraming nagi-encourage na maki-join siya sa politics, marami rin palang kontra sa gustong gawin ng aktres if ever. Say ng isang veteran writer: "Wag na siyang makigulo. Mas advisable na mag-concentrate na lang siya sa career at lovelife niya."

Actually, may point naman ang sinabi ng veteran writer dahil mas matatahimik ang buhay niya. At habang nag-iisip pa kung anong position ang sasalihan niya, kinakarir talaga ni Ara ang pagkanta.

Aba, may sarili siyang voice coach. As in from Conservatory of Music pa ng University of the Philippines ang kinuha niya para magturo sa kanya ng tamang pagkanta, though singer naman talaga siya.

In fact, after the presscon last weekend nagmamadali siya kasi nga may rehearsal pa para sa kanyang concert sa Araneta Coliseum on February 3.

For a cause ang concert na ito ng singer/actress para sa kanyang Ara Mina Foundation.

Celebration na rin ng kanyang 15th anniversary sa showbiz ang nasabing concert.

Sabi nga ni Ara sa nasabing presscon, hindi rin niya ini-expect na mararating niya ang status ngayon.

More than sa nalalapit na election, mas ang nararamdamang kaba at excitement sa kanyang concert sa Araneta ni Ara. First time niya kasing mag-concert sa malaking venue. "Pero alam ko namang susuportahan ako. For a good cause ang concert na ‘to," she said.

Hindi lang kasi alam ng marami na may sariling foundation si Ara na matagal-tagal na rin niyang tinatag.

BABY TALK Ni Salve V. Asis
Ang Pilipino STAR Ngayon 01/25/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites