<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 17, 2007

Asian Treasures pilot episode

Festive raw ngayon ang ambience ng mga taga-production ng GMA-7 dahil sa magandang resulta ng pilot episode ng Asian Treasures nina Robin Padilla at Angel Locsin dahil nagtala ito ng 41.8% at lampaso talaga ang katapat nitong game show ni Kris Aquino.

Say nga mismo ng mga taga-Siete, "Mayayabang na naman kami, syempre ‘no, mahigit 40% ang ratings ng AT, e, ang kabila ba, nakapagtala na ng ganyan, maliban sa mga laban ni Pacquiao?"

Hindi namin napanood ang pilot episode ng Asian Treasures pero base naman sa mga katotong nakapanood ay maganda at interesado ang viewers dahil bago sa paningin nila at bagong loveteam sina Angel at Binoe.

"Sana lang ma-sustain ang istorya at hindi magtuluy-tuloy ang comedy nito dahil knows mo naman ang tao, ayaw ng komedya sa primetime, gusto nila umiiyak sila," dagdag pa sa amin ng taga-GMA. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites