<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 09, 2007

Asian Treasures

Parang pelikula ang Asian Treasures na kapag napanood mo ang trailer ay di mo sasabihing isang serye lamang sa TV. Bukod sa napakalaking cast nito (Robin Padilla, Angel, Locsin, Eddie Garcia, Marvin Agustin, Diana Zubiri, Marky Cielo, Glaiza de Castro, Caridad Sanchez, Jonee Gamboa, Rommel Padilla, Jaime Fabregas, Ronaldo Valdez, Gio Alvarez, Margaret Wilson, Ella V., Francis Magindayao at Mon Confiado sa direksyon ni Eric Quizon) meron pa ring mga special effects tulad ng blastings at may location sa labas ng bansa. Katunayan, nakatakdang pumunta ng Thailand ang grupo para mag-taping.

Asian Treasures fuses fact & fiction, ang istorya ay naguugat sa isang alamat na nagsasabing itinago ng 10 datu ng Borneo ang mga nakalap nilang kayamanan mula sa iba’t ibang lugar sa Asya. Ito ang paghahanapin nina Gabriela (Angel) isang myembro ng KKK, ang kapatirang kumakalinga sa kayamanan at ang stuntman na si Elias (Robin) sa pamamagitan ng 10 anting-anting na kailangan para matunton ang Asian Treasures.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites