<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 28, 2007

Carmina Villarroel not ready to have a movie with Rustom Padilla

Hindi pa handa si Carmina Villarroel na makasama sa pelikula si Rustom Padilla.

Siguro raw, mangyayari iyon pero hindi pa ngayon. Wala siyang masabi sa pagbabalik showbiz ng dating asawa.

Nang tanungin si Carmina tungkol dito ay hindi niya alam kung paano magre-react dahil wala na sa isip niya si Rustom at maligaya na raw sila sa kani-kanyang buhay. Ang importante sa kanya ay wala na siyang mahihiling pa sa nangyayari sa kanyang buhay, mapa-personal o mapa-career.

Pangarap pala ni Carmina na makagawa siya ng pelikula na kasama muli sina Ruffa Gutierrez at Aiko Melendez. May naiisip na silang istorya at producer na lang ang kailangan para mangyari ito.

Si Carmina ay kasali sa main cast ng Princess Charming kung saan kasama niya muli ang asawang si Zoren Legaspi. Malaking bagay raw na si Zoren ang kasama niya sa trabaho dahil gamay na niya ang asawa at kumportable siyang umarte.

Bale pangalawang TV series na ito na ka-partner niya si Zoren. Ang una ay ang Majika.

Nang matanong si Carmina kung willing siyang maging guest ni DJ Mo sa radio show nito para sagutin ang 40 Forbidden Questions ay ayaw niya. Ayaw raw niyang magkaroon ng kaaway.

Wala pang balak sundan nina Carmina at Zoren ang kambal nila dahil busy sila at mahal daw ang bilihin. Tama na muna raw ang dalawang anak. LINK to post.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites