<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 24, 2007

Charming, pinapaghintay ang press!

Ala-una na ng hapon nang lisanin ko ang Annabel’s sa QC kung saan ginanap ang pa-presscon para sa Princess Charming, latest telenovela ng GMA7 na magsisimula sa Enero 29 pero, ni hindi ko nakita ang isa sa pinaka-star ng palabas na unang sumikat sa Bakekang, si Eunice Lagusad.

Nasa opisina na ako nang may matanggap akong tawag na nagsabi na dumating din naman ang batang artista, at nahuli ito dahilan sa mayro’n ginawa sa iskwela.

Akala ko pa naman, may attitude na si Eunice dahilan sa naghintay sa kanya ang buong cast ng teleserye (Krystal Reyes, Allan Paule, Mel Martinez, Jade Lopez, Chanda Romero, Jackie Rice, Zoren Legaspi, Carmina Villaroel, Lotlot de Leon at Mark Herras) at ang entertainment press na marami na rin ang umalis dahilan sa may iba pang lakad o kagaya ko na may deadline na hinahabol.

Dalawa o tatlong ka-mesa ko ang nakaringgan ko ng reklamo dahil tapos na nga silang kumain at nakapag-interview na kay Princess (Krystal Reyes) pero no appearance pa rin si Charming (Eunice). Wala ka namang makausap na isang artista dahil nakaupo na sila sa presidential table at matiyagang hinihintay ang pagdating ni Charming.

Ganunpaman ang Princess Charming ay kwento ng dalawang bata na ang kinabukasan ay babaguhin ng pakikialam ng isang mayamang donya na ang mga desisyon sa buhay ay inaasa sa hula.

Direksyon ni Argel Joseph.


SANGA-SANGANDILA Ni Veronica R. Samio
Ang Pilipino STAR Ngayon 01/24/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites