<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 09, 2007

Gian Magdangal, in GMA7

Nasa SOP na pala si Gian Magdangal at last Sunday, winelcome siya as the newest mainstay ng show. Hindi nabalita na papasok siya sa show, kaya ‘di alam ng iba niyang fans at nagulat na lang ang mga ito nang mapanood siyang kumakanta.

Hopefully, makatulong ang weekly exposure ni Gian sa show para sumikat na siya at mas maganda pa kung ikokontrata siya ng GMA Records para magka-album. Kung may kontrata ang binata sa GMA-7, tiyak na mapapanood siya sa ibang show ng network.

Posible naman kayang kunin ng ABS-CBN si Jan Nieto at ilagay sa ASAP para itapat kay Gian? Magandang labanan ito kung sakali at manunumbalik ang sigla nang pagsuporta sa kanila ng kani-kanyang fans.

Samantala, nalaman naming kasama si Mau Marcelo, ang 1st winner sa Philippine Idol, sa isang concert sa February. Hindi lang alam ng source namin kung saan ang venue ng concert at kung kumpirmado nang si Kuh Ledesma ang kanyang makaka-back-to-back. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites