<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 22, 2007

Gladys Guevarra, may bagong BF na?

Dating talent ng Best Frends ni German Moreno si Bradley Holmes na sabi’y bagong boyfriend ni Gladys Guevarra. Matagal na raw magkakilala ang dalawa, kaya magkasundo.

Tsika sa amin, suwerte ng komedyana kung totoong bf niya ang lalake dahil guwapo na’y mabait pa at nasa 20s ang edad. Singer din ito at member ng banda.

Makukumusta natin ang lovelife ni Gladys sa presscon ng Magic Kamison na gagawin bago ang pilot ng show sa February 4. Mas maganda kung igi-guest sa show si Brad at makaka-pareha ni Chuchay Panorotan (Gladys).

Kuwela pala ang role rito ni Gladys as the caretaker of the Magic Kamison at katulong na tindera ng tita niya sa ukay-ukay stall. Nilinaw ni Rams David, EP ng show na in-offer nila ang singer-comedienne bago pa ito mag-resign sa Eat Bulaga. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites