<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 08, 2007

Gladys Guevarra resigns as a host

Si Gladys Guevarra pala ang host ng Eat Bulaga na nag-resign. Pinangalanan siya sa Startalk no’ng Sabado, pero ‘di sinabi ang rason. Nagpadala ito ng resignation letter sa Tape, Inc. noong Friday, January 5 at ‘di na rin siya pumasok at noong Sabado, wala na siya sa show.

Health reasons daw ang dahilan nang pagre-resign nito dahil ‘di na kaya ang six days a week na labas niya sa TV. Hindi naman daw ito totally mawawala sa TV dahil kasama siya sa Magic Kamison ng GMA-7 pero, every Sunday lang ito.

Marami ang makaka-miss kay Chuchay (isa sa character na ginagawa ni Gladys) lalo na kung bumibirit siya ng kanta. Naniniwala rin kaming may mas matindi siyang rason kung bakit iniwan ang EB at malalaman ito sa mga susunod na araw. Ang maganda lang sa ginawa nito’y, personal na niyang mapapatakbo ang kanyang Lugawan Republic. LINK to post.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites