<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 20, 2007

Jennylyn Mercado, pinagsasabong sina Mark, Patrick

KAHIT pinagbati na sina Jennylyn Mercado at Mark Herras, dahil sumagot pa muna si Jennylyn, may pahabol pa rin si Mark.

Dahil sa ibinalita naming text fight nina Jennylyn, Mark and Patrick Garcia, gumawa ng paraan ang GMA Artist Center para mag-ayos ang dating mag-partner from StarStruck days.

Around 4 p.m., pinag-three-way call ng kanilang common handler na si Daryl Zamora ang dalawa and from both sides, okay na sila.

Kaso, nalaman ni Mark na bago pala ito, sumagot muna si Jennylyn sa issue na si Mark ang nanggugulo sa kanila and not the other way around, so, mamaya, magsasalita si Mark sa Startalk to air his side.

Wala naman daw plano si Mark na sirain ang relationship ng dalawa at wala siyang planong magsabi ng masama against them. Ang ikinagalit ni Mark, bakit daw pumapapel si Patrick sa personal nilang away ni Jennylyn.

Gustong linawin ni Mark na never siyang bumalik kay Jennylyn as the girl have been quoted.

Alam daw ni Jennylyn yan, so, ngayon it’s a matter of credibility na lang kung sino ang nangbabaligtad kanino.

So, mamaya sa Startalk ilalabas kaya ni Mark ang actual text ni Jennylyn na sinasabing hindi niya tineks, to quote:

“Tinatanong ni Pat ad m bigay ko ha? Alam m naman un pulitka hawak nun. Kaya handa m n sarili m ha? Ingat k lage’ LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites