<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 22, 2007

Nadine Samonte updates

Napadaan kami sa taping ng Bakekang kung saan ang kinukunan ay eksena nina Nadine Samonte at Sheryl Cruz. Walang masyadong usisero dahil dis-oras na nang gabi ito. Dito namin nalaman na si Nadine ang nagmamaneho ng kanyang kotse tuwing may mga trabaho siya. Nanggagaling pa ang aktres sa bayan ng Santa Rosa, Laguna.

Naaawa man ang ina ay wala siyang magawa dahil hindi siya marunong magmaneho. Pinaalis na ng ina ang driver dahil madalas itong late at naapektuhan ang schedule ng aktres.

Dahil sa hirap humanap ng matinong driver ay napagtiisan nila ito nang almost one year. Ngayon ay halos three hours bago sila makarating ng Manila dahil mabagal mag-drive si Nadine.

Hindi pa pala gaanong tapos ang bahay na ipinagawa ni Nadine. Unti-unti raw nilang tinatapos ito. Sa pagtitiyaga ng dalaga ay naka-atikha siya ng bahay sa bayan nila.

Ilang eksena na lang ang kukunan kay Nadine sa Bakekang dahil nag-uumpisa na siya sa bagong programang Super Twins kung saan makakasama niya sina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo.

Maganda ang pasok ng taon kay Nadine, kasama sa pilot episode ng Magic Kamison na mag-uumpisa sa Pebrero. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites