<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 27, 2007

Pampronta ng mga Pinoy cable companies sa abroad

Pinaghahandaan na ni Kuya Germs ang celebration niya ng Walang Tulugan. Isipin ninyo, naka-10 taon na pala siya sa midnight slot sa Channel 7. Noong una siyang ilipat sa isang show na pang-hatinggabi mula sa kanyang mga prime time programs, may mga nagsasabing baka yon na ang katapusan ng kanyang tv career. Maliwanag naman kasi noon pa man, na gagawin na lang siyang consultant ng Channel 7. Pero, hindi pumayag si Kuya Germs dahil gusto niyang patunayan kahit na sa mga kumakalaban sa kanya noong panahong yon na may magagawa pa siya.

Napatunayan naman ito ni Kuya Germs. Isipin ninyo, kahit na walang bayad ang kanyang mga guests, at kahit na madaling araw na ang kanyang show, nagdadatingan pa rin sa kanya ang mga artista. Eh kasi maraming nanonood sa kanyang show at magandang mag-promote doon.

Ngayon mas matindi pa nga si Kuya Germs, dahil lumilitaw na hindi lamang sa Pilipinas may nanonood sa kanya, siya rin ang may pinakamataas na ratings sa lahat ng mga shows nila na inilalabas sa Pinoy TV sa cable sa abroad. Hindi ba kahit na ang ibang artista sa kanilang network, inaamin na pagdating sa abroad lahat sila ay nasasapawan ni Kuya Germs? Hindi ba ngayon ang Walang Tulugan ang ginagawang pang-front ng mga cable companies na nagdadala sa kanilang Pinoy TV dahil yon naman talaga ang hinahanap ng mga Pinoy?

Inaasahan niya na darating ang lahat ng mga artistang close sa kanya at naging bahagi ng kanyang tv career sa isang buwan ding pagdiriwang ng ika-sampung taon ng kanyang Walang Tulugan.

ISYU AT BANAT Ni Ed De Leon
Ang Pilipino STAR Ngayon 01/27/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites