<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 16, 2007

Richard Gutierrez, ginulat si Ruffa sa movie lovescenes

Nagulat si Ruffa Gutierrez-Bektas nang makita ang passionate pictorial ng kapatid niyang si Richard Gutierrez kasama si Angel Locsin para sa pelikulang The Promise dahil kakaiba raw at natutuwa siya sa magandang career ng younger brother.

"My gosh, I can’t imagine Richard doing a lovescene now, marunong na ba siya? I mean, kailan lang, I was just changing his diaper and pinupunasan ko pa ‘yung ano, tapos ngayon, heto doing lovescene na ang kapatid ko? How time flies talaga ‘no?" nakangiting banggit ng magandang sister ng aktor during the press presentation ng PNTP na airing na sa March sa RPN 9.

Kaya nga raw ngayon habang maaga pa ay talagang nakatutok siya sa dalawang anghel ng buhay nila ni Yilmaz na sina Lorraine at Venice dahil bukas makalawa ay may sarili na itong mga lakad.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites