<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 18, 2007

Robin Padilla , napikon kay Bitoy

Napikon daw si Robin Padilla nang ini-spoof ito ng Bubble Gang kung saan si Michael V ang gumanap na Binoe at ginawang Patilla ang pangalan nito.

Hindi ito ikinatuwa ng action star dahil hindi raw magandang gawing katatawanan ang kapwa Kapuso lalo na’t parang pinaglaruan pa raw ang apelyido niya na matagal na raw na pinaghirapan ng mga ninuno niya.

Sinikap kong kunan ng pahayag si Bitoy at ilang mga taga-Bubble Gang pero tumanggi sila dahil hindi raw isyu iyun at alam ng lahat na ang mga ginagawa nilang spoof sa kanilang programa ay walang intensyong i-offend sino man.

Ang dami nang Kapuso stars ang ini-spoof ng Bubble Gang at wala pa akong naririnig na napikon sila. Bagkus ay natuwa pa sila at gustung-gusto pa nilang ulit-ulitin. Mga sponsors pa ng Bubble Gang ang ini-spoof, pero hindi sila nag-pull out ng commercials.

Bago pa lang kasi si Binoe bilang Kapuso star kaya hindi pa siguro niya naramdaman ang totoong samahan ng mga Kapuso sa GMA 7 na hindi na dapat ikapikon pa ang pag-i-spoof sa kanya sa ganung programa. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites