<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 18, 2007

SOP, may aalisin, may idaragdag!

May mga nag-react sa nasulat naming tanggalan ng hosts/performers sa SOP. Wala raw maaalis, pero ‘di maipaliwanag ng kausap namin kung bakit wala sa show for two weeks na ang mga natsitsismis na matsutsugi.

Si Gabby Eigenmann daw ay ‘di totally maaalis dahil semi-regular ito ganundin ang isang female TV host na noon pa gustong maalis ng viewers. In fact, bibigyan ito ng sariling segment na ang dating sa amin, male-lessen na ang labas niya sa show.

May naka-schedule na presscon ang SOP at doon masasagot ang tanong ng press at kung totoong may aalisin o hindi. Sabay dito, ipapakilala ang mga bagong dagdag sa show na in fairness, nagbigay ng interes sa viewers.

Ipapa-interview si Gian Magdangal, ang Sugarpops at Take 5. Ang una’y galing sa Phil. Idol, ang pangalawa’y grupo ng winner at runner-ups ng Popstar Kids ng QTV 11 at rekomendado ni Danny Tan. Wala kaming alam sa huli, kaya wala kaming maisulat. Ha-ha-ha! LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites