<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 12, 2007

Zoo ang gustong negosyo ni Alessandra de Rossi

Mukhang recovered na si Alessandra de Rossi sa break up nila ni Jeremy Marquez. Masaya na ito nang humarap sa ilang piling press para i-announce ang kanyang Kotex commercial. Akala ko nga payat siya pero, siya na ang nagsabi na tumaba siya. "I can gain pounds in two days. Kahapon 100 lbs ako, ngayon 104 na. A few days ago, nasa mga more 90 lbs lang ako," may pagmamalaki niyang sabi.

Totoong umiyak siya recently pero, para ito sa dalawang kaibigan niya na naghiwalay na, sina Angel Locsin at Oyo Sotto na ini-involve pa siya.

"Natatawa na lang ako sa isyu. Maski si Angel dahil ano ba, three years na kaming wala ni Oyo," pagtatanggol niya.

Sinabi ni Alex na nagiging kaibigan naman niya lahat ng ex niya, including Oyo but except Jeremy. Pero hanggang dun na lang sila ni Oyo. At hindi naman maiiwasan na di sila magkita dahil parati siyang nasa D’Cafe Restaurant ni Danica (Sotto) na bestfriend niya. "Feeling ko nga parang akin na ‘tong resto. Kabisado ko na lahat ng food dito," sabi niya.

Pero, hindi isang restaurant ang gustong negosyo ni Alex kung saka-sakali.

"Gusto kong magkaro’n ng isang zoo," sabi niya. "O kaya ay boutique pero, hindi isang restaurant na tulad nito."

Sinabi ni Alex na mahilig siya sa mga hayop pero dahil busy, wala siyang alaga sa bahay kundi isang tsonggo.

First endorsement ni Alex ang Kotex na marami ang nagsasabi ay bagay sa kanyang personalidad, feisty, out-spoken. "Bagay talaga sa akin dahil, hindi bumibigay, matibay, hindi nadedeporma," may pakahulugan niyang sabi.

Nasa kontrata niya na hindi siya pwedeng magpakasal o mabuntis, sa isa’t kalahating taon na naka-kontrata siya sa Kotex. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites