<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, February 24, 2007

2 buwang buntis si Tanya, si Gob. Lapid ang ama!

Personal naming nakausap si Pampanga Gov. Mark Lapid nang makarating sa amin ang balita tungkol sa pagbubuntis (dalawang buwan) umano ng napapabalitang kasintahan niya ngayon, ang aktres na si Tanya Garcia. Hindi siya nag-deny sa balitang ito at lalong wala siyang balak na talikuran ang kanyang obligasyon sa magandang aktres.

"Pero may tamang panahon para diyan. Nagkakaintindihan kami ni Tanya at walang problema sa aming dalawa. Pero ayokong isali at ihalo ang usapin sa amin ni Tanya sa usapin at mga intriga na ibinabato sa amin ng Papa (Sen. Lito Lapid) ko na may kinalaman sa puliktika," malumanay na pahayag ng batang gobernador.

Sinabi namin kay Mark na hindi niya puwedeng iwasan ang usapin tungkol sa kanila ni Tanya dahil pareho silang mga kila_lang showbiz personalities bukod pa siyempre sa kanyang pagiging isang public servant.

Uso ngayon ang baltuhan ng putik sa mga pulitiko at hindi siya spared dito.

"Kami naman ng Papa ko, hinaharap at sinasagot namin ang bawat isyu na ipinugpukol sa amin at wala kaming tinatalikuran," paliwanag pa niya.

Samantala, hindi maiaalis na maintriga ng husto si Mark hindi lamang sa usaping pulitika kundi maging sa kanyang estadong personal dahil six months pregnant ngayon ang kanyang ex-girlfriend na si Kris Aquino sa asawa nito at controversial figure ding si James Yap.

RATED A Ni Aster Amoyo
Ang Pilipino STAR Ngayon 02/24/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites