<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 22, 2007

Angel, binigyan ng bonggang b-day party ang 80 taong gulang na ama

Inamin ni Mang Angel na daddy ni Angel Locsin na gusto niyang maging simple lang ang selebrasyon ng kanyang 80th birthday at idaos na lang ito sa kanyang bahay noong Lunes. Pero hindi pumayag si Angel.

"Sabi ko kay Daddy na gagawin namin ang kanyang party sa labas at dito nga sa Grand Terrace namin idinaos kung saan malaki ang venue at parking space. Isa pa, it's his 80th birthday kaya dapat maging espesyal. Wala siyang aalalahanin sa gastos dahil sagot ko lahat yun," anang aktres.

Kumpleto ang pamilya nina Angel mula sa kanyang inang si Emma, mga kapatid, kamag-anak at malalapit na kaibigan at boss sa GMA at Mother Lily Monteverde. Nanggaling pala sa angkan ng beauty queen si Angel dahil ang pamangkin ng kanyang ama ay dating Miss Caltex.

Pinasalamatan ni Mang Angel ang kanyang anak.

"Thank you Angel for your concern. You're not only a good actress but also a good daughter. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa kabutihan mo sa amin," anang ama.
SUNTOK SA BUWAN Ni Emy Abuan- Bautista
Ang Pilipino STAR Ngayon 02/22/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites