<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, February 20, 2007

Dennis, tahimik sa isyung buntis si Carlene Aguilar

After four years, nagkaroon na naman ng Mr. World Philippines para isali sa Mr. World na gaganapin sa Marso 31sa Sanya, China.

Type namin ang nanalo na 6’3" ang taas na baguhang modelo na si Emmanuel Mago, pati ang mga runner-up na sina Jayson Fulgencio at Claude Boquet.

Nagulat lang kami dahil hindi man lang nakapasok sa 10 finalists ang ramp model na si Iago Retarta kahit nakakuha siya ng special awards, pati ang best in swimwear.

Mukhang tama ang duda namin na na-disqualify siya dahil nakasali na siya sa international competiton gaya ng Manhunt International.

Bago nagsimula ang competition, napansin na namin si Carlene Aguilar sa isang sulok na nagrerepaso ng kanyang script. Isa si Carlene sa mga co-host.

Naalala namin ang blind item ng kaibigang Ogie Diaz na obvious na siya ang tinutukoy. Nakita raw ito sa tindahan ng mga pambuntis na damit at nagsusukat ito ng mga naka-display na damit doon.

Napagdudahang buntis ito kaya tinutukan na namin kung meron bang pagbabago ang kanyang katawan.

Hindi kami magaling tumingin ng babaeng buntis, pero napansin namin na medyo lumapad si Carlene lalo na ang balakang nito.

Ganundin ang obserbasyon ng ibang kasamahan namin at baka nga raw buntis ito.

Sinundan namin si Carlene hanggang backstage para kunan ng pahayag tungkol sa isyung buntis pero tumanggi siya. "Ayoko po, kuya! Hindi naman po ako artista," sagot sa amin ni Carlene habang tinatakpan ang mukha niya.

Umalis si Carlene sa kinatatayuan niya at dumeretso na sa dressing room para iwasan kami.

Kinulit namin si Carlene kung siya nga ba ang nakita sa pambuntis na store at namimili ng mga damit na pambuntis. "Ayoko pong sagutin ‘yan. Huwag na po!" pakiusap ni Carlene sa amin.

Kinabukasan sa SOP ay tinutukan ng Startalk si Dennis Trillo para kunan ng reaksyon tungkol sa isyung buntis ang nobyang si Carlene, pero tumanggi itong magpa-interview. Ayaw raw niyang sagutin ang isyung iyun.

Kung hindi totoo ang isyung iyun, bakit ayaw nilang sagutin? Madali namang itanggi kung hindi iyon totoo. Abu Tilamzik

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites