<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 07, 2007

Dennis Trillo, bida-kontrabida sa Super Twins?

Marami ang nagtaka kung bakit tinanggap ni Dennis Trillo ang kanyang role sa Super Twins na ang mga bida ay sina Jennylyn Mercado at Nadine Samonte at ang lahat ng kasama nila ay pawang suporta na lamang ng dalawa. Lalo pa’t minsan ay sinabi ni Dennis na tila hindi muna siya tatanggap ng telefantasy, eh ito ang kategorya ng Super Twins.

Until Director Dominic Zapata mentioned na bukod sa pagiging mentor siya ng Super Twins ay meron pa ring lihim na kaakibat ang kanyang role na marahil ay mayro’ng koneksyon sa isang character sa serye, isang naka-maskarang character na hindi sinabi kung sino ang gumaganap during the presscon.

Hindi siguro malayong hinalain na there’s more to Dennis’ role, na something more important will come out in the future. Na magkakaro’n ito ng malaking kaugnayan sa role ni Dennis na sinabi ng direktor na magiging kakaiba.

Interesting malaman kung bakit tinuruan pa niya ang kambal kung siya rin pala ang sisira sa kanila.

Kasama pa rin sa Super Twins na magsisimula na sa Peb. 12, kapalit ng Atlantika sina Tetchie Agbayani, Marian Rivera, Cristine Reyes, Patrick Garcia, Luz Valdez, Ian de Leon, Camille Prats, Bianca King, Dominic at Felix Roco, John Feir at marami pang iba.

SANGA-SANGANDILA Ni Veronica R. Samio
Ang Pilipino STAR Ngayon 02/07/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites