<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 16, 2007

Dennis Trillo debut album

Ilo-launch sa SOP sa February 25 ang first single release ng debut album ni Dennis Trillo na "All Out of Love," original ng Air Supplyo at ginamit sa TVC ng napkin endorsement ng actor at ex-girlfriend ni Derek Ramsey. Sa March 11 naman ang official launch ng album under Indi Music nina Regine Velasquez, Leo Dominguez at Ogie Alcasid.

Dapat, March 5 ang launching, kaya lang sa Bacolod gagawin ang SOP at no choice ang mga producer kundi i-move sa ibang petsa ang special occasion sa buhay ng actor. Bago pa man ang launching ng single at album, tumutugtog na sa radio ang first single at maganda ang pagtanggap ng listeners.

Tagalog at English songs ang nakapaloob sa 11-track album at kasama ang revival ng "Love Is All That Matters." May duet din si Dennis at Regine, ang "Magtatagpong Muli" na nagbigay ng matinding nerbyos sa actor dahil Asia’s Songbird ang ka-duet niya.

Samantala, sobrang happy si Dennis sa mataas na rating ng Super Twins sa Monday at Tuesday episode. Obvious na na-miss siya ng primetime viewers dahil kahit naka-maskara siya ay sinusubaybayan pa rin. NITZ MIRALLES

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites