<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 15, 2007

Diamond earrings for Angel Locsin

Hindi fair ang intrigang gimik lang ang pagbibigay ni Richard Gutierrez ng diamond earrings sa The Promise leading lady niya na si Angel Locsin.

Lalong unfair para sa binata ang sabihing hindi sa kanya galing ang diamond earrings na ibinigay niya kay Angel noong VIP premiere ng The Promise sa Podium.

May email kasing kumalat na nagsasabing sa GMA Films galing ang mamahaling regalo ni Richard kay Angel.

Maganda ang The Promise at napatunayan ‘yan ng mga nanood ng VIP premiere nito sa Podium, kaya hindi na kailangang gumimik ng ganyan para ibenta ang pelikula.

Sa pagkakakilala namin kay Richard, hindi ‘yan sasakay sa ganyang klase ng gimmick.

Ang pagbibigay niya ng diamond earrings kay Angel ay bukal sa kanyang loob. Siya ang may gusto na regaluhan ng ganoon si Angel.

Saksi kami nang tawagan ni Richard ang kanyang nanay na si Annabelle Rama para magpahanap ng diamond earrings na ireregalo niya kay Angel.

Ang payo pa ni Bisaya sa anak ay simpleng diamond earrings na lang ang ibigay ng binata sa kanyang leading lady, pero nag-insist si Richard na gusto niya ay mamahaling diamond earrings ang ibigay sa dalaga.

Noong Biyernes, sa amin ipinagkatiwala ni Bisaya ang diamond earrings na ‘yon para ibigay namin kay Richard dahil ibibigay na nga ‘yon ng binata kay Angel sa VIP premiere ng The Promise.

Sabi pa ng iba, bakit sa VIP premiere pa -- sa harapan ng entertainment press -- ibinigay ni Richard kay Angel ang diamond earrings na regalo niya. Hindi raw ba obvious na gimik ‘yon?

Well, ang sagot po sa intrigang ‘yan, ibinigay ni Richard kay Angel ang diamond earrings sa harapan ng entertainment press na invited sa VIP premiere ng The Promise dahil ang entertainment press din ang nangungulit sa binata kung papalitan ba nito ang diamond earring ng dalaga na ginamit na pambutas sa tenga niya at ayaw na niyang ibalik sa dalaga.

Para hindi na siya kulitin ng entertainment press, na karamihan sa mga ‘yon ay nagsasabing regaluhan na lang niya ng diamond earrings si Angel kapalit ng diamond earring nito na suot niya sa kaliwang tenga niya, hayun, ibinigay niya ang diamong earrings sa dalaga sa harapan ng entertainment press. Link is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites