<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 04, 2007

Hikaw ni Angel Locsin, suot pa rin ni Richard

Higit na maganda ngayon si Angel Locsin. Enjoy siya sa pagiging loveless ngayon at kahit may mga suitors ay ayaw muna nitong mag-concentrate sa pag-ibig.

"Gusto kong ma-enjoy ang pagiging single-yung wala munang karelasyon. Inaaatupag ko ngayon ang aking trabaho gaya ng The Promise na napakagandang pelikula. Noong una nang sabihin sa aking may kissing scenes kami ni Richard kung saan ang ikalawa ay passionate ay nag-atubili ako pero nang mabasa ko ang script ay na-in love ako sa karakter ni Andrea na gagampanan ko kaya pumayag na ako. Isa pa, komportable ako kapag si Richard ang katambal ko kahit pa may kissing scenes. Mas lalo pa kaming naging close ngayon sa isa’t isa" aniya.

Hanggang ngayon ay suot pa rin ni Richard sa isang teynga ang half carat-diamond earring mula kay Angel.

Tinanong namin sa magandang aktres kung ano ang masasabi niya tungkol sa balitang ipinatatawag ang kanyang manager na si Becky Aguila ng Quezon City Regional Trial Court tungkol sa civil case na ipinayl niya laban dito noon. Lumabas ito sa isang tabloid (hindi PSN) kung saan ibinalitang di matagpuan ang manager sa kanyang tinitirhang bahay.

Nilinaw ni Angel na ginagawa lang ng kanyang abogado ang kanyang trabaho pero tapos na ang gusot sa pagitan nila ni Becky kung saan nagkasundo na silang dalawa. Pinatotohanan din ng aktres na di umaalis sa kanyang bahay ang kanyang manager.

SUNTOK SA BUWAN Ni Emy Abuan-Bautista
Ang Pilipino STAR Ngayon 02/04/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites