<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 12, 2007

Janno Gibbs, pikon na!

Napipikon na rin si Janno Gibbs tungkol sa tsismis sa kanila ni Gladys Guevarra. Hindi na rin niya nagugustuhan ‘yung pagdududa ng mga tao sa pinagsamahan nila ni Gladys noon.

Sabi nga ni Janno, sana ay paniwalaan naman ng mga tao ang tunay na dahilan ni Gladys sa pag-alis nito sa Eat Bulaga.

Inamin ni Janno na naging close sila ni Gladys noon, pero never silang nagkaroon ng relasyon.

Sa ngayon, wish ni Janno na magkasama pa rin sila ni Gladys sa isang show. Pero, mangyayari lang ‘yon kapag tuluyan na ngang natapos ang intriga sa pagitan nila ni Gladys.

Siyanga pala, makakasama si Janno sa bagong show ni Richard Gutierrez sa GMA 7, ang Lupin. Tinanggap niya ang role sa Lupin dahil nagagandahan daw siya at bago ito sa kanya.

Ang problema lang daw ay paano siyang gigising kapag maaga ang schedule ng taping nila. LINK is here.


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites