<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 26, 2007

JayR, bantay-sarado sa gf

Narito pala sa Pilipinas ang eight years girlfriend ni JayR named Liza na nagwo-work sa kilalang accounting firm sa California, USA .

Inamin ng petite na (kahawig ni Jennifer Love Hewitt) girlfriend ng R&B Prince na susubukan muna niyang manirahan dito sa Pilipinas at the same time ay para bantayan at suportahan ang boyfriend niya sa bagong tatag nitong Rock Candy Bar sa Glorietta 2.

Aware raw si Liza sa mga babaing nali-link kay JayR at inamin niyang inaaway niya minsan ang nasabing singer dahil baka nga totoo.

"She comes home naman madalas, sometimes ako ang pumupunta ro’n," salo ni JayR.

"I’m selosa, I don’t deny it, but I know naman my boyfriend is loyal to me, but still, I have to stay here for a while," katwiran uli ng Pinay na girlfriend ni JayR.

Samantala, clueless pala ang binata kung bakit hindi na siya ka-join sa repeat ng Showgirl concert ni Vina Morales last Saturday.

"Nobody talks to me regarding that, sabi lang ng manager ko, conflict, so dedma na," say ni JayR.

Ayaw naman niyang isiping conflict dahil nga taga-GMA 7 siya at taga-ABS-CBN si Vina dahil bakit daw sina Mark Herras at Ogie Alcasid ay kasama sa special guests ng singer/actress.

"Maybe because mas malalaki ang pangalan sa akin nina Ogie at Mark," kibit balikat na sagot ni JayR. by REGGEE BONOAN

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites