<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, February 27, 2007

Mark Herras does Fantastikman

Kay Mark Herras ibinigay ng GMA-7 ang TV remake ng Fantastikman na ang pelikula’y pinagbidahan ni Vic Sotto. Kaya, napi-pressure ang dancer-actor dahil alam na mataas ang magiging expectation sa kanya ng tao.

Wala pang time slot ang Fantastikman at ‘di pa nga nagti-taping, pero may mga nagri-request na itapat ito sa Lastikman ng ABS-CBN na bida naman si Vhong Navarro. Ano nga kaya’t pagtapatin ang dalawang TV remakes, alin kaya ang mas papatok sa viewers?

Sina Ryza Cenon at Jackie Rice raw ang dalawa sa makakapareha ni Mark sa solo project niya at. Nangingialam ang press, bakit daw hindi isama si Nicole Anderson at Marian Rivera para mas interesting ang casting? Visit the link.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites