<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 12, 2007

Patrick Garcia update

Itinanggi ni Patrick Garcia ang balita na madalas siyang nakikipag-text kay Nicole Anderson. Si Nicole ay natsismis din noon kay Mark Herras, na ex-boyfriend ni Jennylyn Mercado, na girlfriend ngayon ni Patrick.

Kasunod nang pagtanggi ni Patrick sa balita, ipinakita rin nito sa amin ang kanyang cellphone na may 850 messages na hindi pa nababasa.

Gusto ngang sabihin ni Patrick na tamad siyang mag-text o magbasa ng mga messages. Mas gusto nga ni Patrick ang tumawag na lang, na siyang ginagawa nila madalas ni Jennylyn.

Sabi pa ni Patrick, noong nanliligaw pa lang siya kay Jennylyn, sinabi na agad niya rito na hindi siya mahilig mag-text.

At kahit ang mga staff ng mga TV shows ni Patrick sa GMA 7, tawag lang ang ginagawa sa kanya at hindi text.

Say pa ni Patrick, minsan lang siya nag-text, ‘yun ay noong tinanong niya si Mark kung totoong ginagambala nito si Jennylyn.

Pero, hindi raw nag-reply si Mark kaya hindi na ito pinansin ni Patrick.

Nababasa lang daw ni Patrick ang lahat ng mga texts sa kanya kapag may libreng oras siya. Kaya malabong akusahan siya na madalas na nakikipag-text kay Nicole.

Siyanga pala, magkasama sa Super Twins sina Patrick at Jennylyn. LINK is here.


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites