<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 16, 2007

The Promise, hit sa takilya

Bago kami lumipad pa-Camsur ay nanood muna kami ng The Promise nu’ng Araw ng mga Puso.

Dahil Valentine’s Day, dagsa ang mga tao sa mall at puno ang Cinema 2 ng Gateway Cineplex sa pinanood naming 7:30 PM screening.

Nagtiyaga kaming pumila at makipagsiksikan para lang matunghayan ang first ‘mature’ movie nina Angel at Richard.

Love namin pareho sina Richard at Angel kaya hindi na lang namin rerebyuhin ang pelikula.

Naaliw kami sa audience dahil ang dami nilang comments habang nanonood at super-react sila sa mga eksena.

Ang daming eksenang nagtatawanan ang mga tao, pero hindi na namin iisa-isahin ang mga ‘yon dahil masyadong mapapahaba ang aming kolum.

Bago kami pumasok sa sinehan ay handang-handa kaming purihin ang pelikula (na dinirehe ni Mike Tuviera at Graded B ng CEB) pero hindi namin ‘yon magawa matapos namin itong mapanood.

Nagpakita ng likod si Angel sa love scene nila ni Richard. Dalawang beses silang nagtalik sa taas ng parola at panay-panay ang kanilang laplapan. Palaging topless si Richard at labas ang kanyang Captain Barbell muscles.

Wala na kaming idadagdag pa, tutal naman ay tumipak nang husto sa takilya ang pelikula at masaya na ang stars at producers nito. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites