<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 02, 2007

Richard Gutierrez and Angel Locsin, love scenes

Sa halip na makaramdam ng hiya dahil inamin niya na nakaramdam siya ng totoong emosyon nang gawin nila ni Angel Locsin ang dalawang pinakamaiinit na love scenes nila sa The Promise, ang pang-Valentine movie ng GMA Films at Regal Entertainment, mas excited si Richard Gutierrez sa mga nasabing eksena.

"Katunayan ay nag-workshop pa kami ni Angel para sa mga eksenang ito na pakiramdam ko ay turning point sa aking career dahil natawid ko na yung pagiging TV star at ako ay naging isang tunay na aktor. Nalaman ko rin kung hanggang saan ko mai-stretch ang aking acting para ma-achieve ang realism sa portrayal ko ng aking character. So far, kuntento ako, wala akong mahihiling. Maging ang aking direktor ay nasiyahan sa aking trabaho.

"Ayaw kong ikumpara ang aking sarili at trabaho sa iba kaya nga di ko pinanonood ang Hihintayin Kita sa Langit para maibigay ang sarili kong atake sa role.

"Sa kabila ng realism na naibigay namin ni Angel, hindi nawala ang respeto ko sa kanya. Alam kong pareho kaming kinakabahan pero, ang matagal naming friendship ay nakatulong para maging kumportable kami sa isa’t isa," ani Richard sa 2nd presscon ng The Promise na ginanap sa isang napakamataong lugar tulad ng Dunkin Donuts sa Megamall.

SANGA-SANGANDILA Ni Veronica R. Samio
Ang Pilipino STAR Ngayon 02/02/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites