<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 11, 2007

Richard Gutierrez update

Sa Pebrero 21 na ang alis ni Richard Gutierrez papuntang Amerika. Noong una ay Pebrero 15 sana ang alis niya, pero dahil pinakiusapan ng mga taga-GMA 7 na mag-taping muna siya ng Lupin, naurong ang araw ng alis ni Richard.

Bale Marso 4 pa rin ang balik niya ng ‘Pinas at sasabak kaagad siya sa taping ng Lupin dahil sa Marso na rin magsisimulang ipalabas sa Siyete ang bago niyang daily series.

Kagabi nga pala ay ginanap ang VIP premiere ng The Promise movie nila ni Angel Locsin at sa Linggo sa S.O.P. Rules ay big promo ng pelikula at sa Lunes naman sa SM Megamall Cinema 9 ang public premiere nila.

by Jun Lalin

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites