<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 12, 2007

Alessandra de Rossi, tinambakan ng show ng GMA 7

Hindi lang pala dala wang regular shows ang ibinigay ng GMA-7 kay Alessandra de Rossi kapalit nang hindi nito pagtanggap ng offer sa ABS-CBN. Bukod sa LUV Pow, papasok na rin ang actress sa Super Twins and a week from now ang kanyang taping. Inaabangan na nga ang pagkikita nila ni Jennylyn Mercado na isa sa mga bida ng serye.

Si Alex din ang bida sa April episode ng Magic Kamison, pero dahil ‘di pa rin siya nagti-taping, hindi namin alam kung sino ang kanyang makakasama.

Kinukuha ng Ch. 2 si Alex para sa Pedro Penduko at Hiram Na Mukha bilang kontrabida ni Heart Evangelista, pero ‘di siya pinayagan ng Ch. 7. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites