<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 07, 2007

Alessandra, pinaplastik si Jennylyn


Dahil sa nalalapit na pagpasok ni Alessandra de Rossi sa Super Twins, pinagbibidahan nina Jennylyn Mercado at Nadine Samonte, hindi maiwasang magkaroon na naman ng issue sa pagitan nina Jen at Alex.

Kinunan na nga ng komento si Alessandra about the matter at ang sagot ng young actress, sanay siyang makipagplastikan.

Meaning, aminado siyang makikipagplastikan lang siya kay Jen kapag nagkita sila sa set.

Ano naman ang reaksyon ni Jen tungkol dito?

“Wala,” ang malutong niyang sabi.

Ayaw na raw niyang mag-react pa dahil anuman ang sabihin niya, maganda man o hindi, tiyak na hahaba pa rin at gagawan ng intriga.

Mas maganda na raw ’yung hindi na siya magsalita pa, tutal naman, matagal na niyang naipaliwanag ang panig hinggil sa naging alitan nila ni Alex.

Si Alessandra ang papalit sa role na iiwan ni Tanya Garcia as the kambal’s stepmom. Hindi pa naman siya nagti-taping at kung sakali, baka hindi pa rin sila magkaroon ng eksena dahil ang mga batang sina Nicole Dulalia at Ella Cruz ang mas makakaeksena ni Alex.

Pero tiyak na magkakasama sila sa location at say ni Jen, walang problema sa kanya at trabaho lang, walang personalan. By: Vinia Vivar

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites