<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 23, 2007

Bebong Muñoz and Jolina Magdangal updates

Nag-decide na si Bebong Muñoz na umuwi rito sa Pilipinas at tumakbo bilang konsehal sa Caloocan City kaya naghahanda na rin si Jolina Magdangal na tumulong sa kampanya. Di ba, member ng Asistio clan si Bebong?

Sa Marso 29 ang deadline ng filing ng Certificate of Candidacy ng local officials. Kaya ito rin ang simula ng 45-day campaign nila.

By that time, matatapos na nila ang pelikulang Ouija ng GMA Films. Last time nang nakausap namin si Direk Topel Lee, five days na lang ang kailangan niya for principal photography ng pelikulang ito nina Judy Ann Santos at Jolina. Kaya makatutulong na si Jolina sa full-blown campaign.

Tinanggihan ni Jolina ang offer ng Regal to play Ryan Agoncillo’s fiancée (wife-to-be) sa My Kuya’s Wedding. Si Jennylyn Mercado ang pumalit.

April kasi ang simula ng siyuting ng pelikula na si Topel din ang director. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites