<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 27, 2007

Bubble Gang sa Boracay

Naisama kami ni Marivin Arayata (VP for Entertainment ng GMA 7) sa taping ng Bubble Gang sa Boracay. Kasabay namin sa eroplano sina Ara Mina, Diana Subiri, Maureen Larrazabal, Pauleen Luna, Francine Prieto, Paolo Contis, Michael V, Wendell Ramos, Antonio Aquitania at ang ilang production crew ng programa.

Nauna sa morning flight ang iba pang may kinalaman sa production.

Kahapon sumunod sina Ogie Alcasid, Rufa Mae Quinto at iba pang cast pagkatapos nila sa SOP sa Marikina City.

Asian Spirit ang eroplano namin patungong Caticlan. Medyo malikot ang eroplano lalo na sa pag-take-off at paglanding.

Panay ang sigaw ng mga batang pasahero tuwing lumilikot o nagkakaroon ng air pocket ang eroplano.

Ang mommy ni Pauleen Luna ay nagtitili habang pababa ang eropano. Sobra pala sa nerbiyos ang mommy ni Pauleen kahit matagal na itong sumasakay sa eroplano. Bale first time ni Pauleen at ng mommy niya sa Boracay. Excited si Pauleen dahil makakapag-jetski na naman siya. Mahilig pala siya sa jetski at may sariling jetski sila na naka-dock sa Subic.

Matagal na raw siyang hindi nakakapag-jetski at wala siyang pakialam kahit P6,000 ang renta nito sa isang oras.

As usual, pinagkakaguluhan ang mga artista habang kinukunan ang mga eksena sa beach at sa iba’t ibang lugar dito sa Bora.

Maayos ang tinutuluyan naming La Carmela. Madalas naming marinig ang lugar na ito sa iba’t ibang artista na nagpupunta sa Boracay. Please visit source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites