<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 17, 2007

Dahil sa Imbestigador

Isa rin sa mga scoop ng Startalk bukas ay ang nahuli ng Imbestigador na kung saan may isang bading na producer kuno na nagpapa-audition ng mga baguhang aktor at male models para raw sa isang pelikulang ipalalabas sa ibang bansa.

Sa audition na ito ay hinuhubaran ang talent at pinagma-masturbate sa harap ng kamera.

Meron pang ilang nag-audition na hinada nito at kung anu-anong kababuyan ang ipinagawa.

Nakarating ito sa Imbestigador at sa tulong ng baguhang sexy actor na si Harold Montano ay natunton nila ang bading sa bahay nito sa Project 4, Quezon City.

Isa raw itong si Harold sa tinawagan nitong bading para i-audition.

Hindi raw pumayag si Harold nang pinaghubad na siya. Nagduda si Harold dahil silang dalawa lang daw ang nasa kuwarto.

Dahil hindi nagtagumpay itong bading sa gusto niyang ipagawa kay Harold, humingi na lang daw ito ng tulong na maka-contact ng iba pang male models, lalo na ang mga nailathala sa ibang sexy at gay magazines.

Nakunan ng spy camera ang ginagawa ng bading sa ibang nagpapa-audition.

Nagsagawa ng entrapment ang NBI sa tulong ni Harold at ng Imbestigador.

Nahuli itong bading na nagngangalang KIRBY LAO na gumagamit din ng pangalang ALEX NAVARRO at NEIL NAVARRO.

Ani Harold, alam niyang matagal na itong ginagawa ng iba pang bading na gustong makapagsamantala sa mga lalaki. Sana raw ay matuto ang ibang aspiring actors at models na mag-ingat sa mga taong kumakausap sa kanila at nag-aalok ng mga projects pero may ibang kapalit.

Syanga pala, kasama si Harold sa digital feature na Pantasya kung saan nakipag-threesome siya kina Mark Dionisio at Kiko Montenegro. Link is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites