<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 13, 2007

Dennis Trillo ninerbyos dahil baka okrayin ng press?

Kagabi ang media launch ng debut album ni Dennis Trillo under Indi Music nina Regine Velasquez, Leo Dominguez at Ogie Alcasid. Nauna na ang TV launch ng album sa SOP last Sunday at kinanta nito ang carrier single ng album na "All Out of Love," ang duet nila ni Regine na "Magtatagpong Muli" na komposisyon ni Lisa Diy at "Lumilipad" ni Hannah Leah Aracena.

Sin ger na singer ang dating ng binata habang kinakanta ang ilang songs sa kanyang 11-track album. Hindi halatang ilang araw na itong ninenerbyos bilang anticipation sa launching sa harap ng mga suplada at mapang-okray na press people.

Remake at original songs ang nakapaloob sa album kabilang pa ang "Love Is All That Matters," "Her Smile," "Para Sa ‘Yo Lamang" ni Ogie Alcasid, "Sayaw Sa Hangin," "Tanga," "Kung," "All That I Know" at "Mangarap Lang."

Bukod sa album, nagpapa-excite din kay Dennis ang consistent high rating ng Super Twins. Kahit may mga kumontra sa pagtanggap niya sa role ni Eliseo dahil support lang daw nina Jennylyn Mercado at Nadine Samonte. At least, ibang Dennis ang napapanood dito. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites