<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 05, 2007

Eat Bulaga bigwigs, naaalarma sa pagbagsak ng ratings ng show?

HOW true na one of these days ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa noontime show na Eat Bulaga na tiyak daw na ikagugulat ng mga tao. Ayon sa tsika, nag-meeting ang pamunuan ng Tape, Inc. (producer ng Eat Bulaga) kung saan nagwika diumano si Mr. Tony Tuviera ng I have to make some decisions.

Pero itinanggi na ito ni Malou Choa- Fagar, Tape’s SVP, na walang miting na naganap sa column ni Nitz Miralles sa People’s Tonight yesterday (March 3).

Ayon sa nakalap na-ming impormasyon, tila nababahala na yata ang Tape, Inc. dahil tinatalo na sila ng Wowowee sa ratings. Marahil, naisip ng mga tao behind the show na kailangan na talaga nilang kumilos to arrest the skid of Eat Bulaga sa ratings.

Well, hindi pa naman sila talagang talung-talo ng kalabang show sa ABS-CBN pero hihintayin pa ba nila na sila’y tuluyang maungusan nang husto? Paminsan-minsan lang naman nakasisingit ang Wowowee sa nangunguna pa ring Eat Bulaga ng Tape at GMA Network.

Anyway, aabangan natin ang pagbabagong magaganap sa Eat Bulaga in the days to come. Mayroon kayang host o hosts na mawawala o mga taong babalik sa show? By: Lito Mañago

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites