<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 13, 2007

Ina ng StarStruck Stef Prescott, hinimatay!

Emotional ang pagpili ng Final 6 ng StarStruck 4 The Next Level dahil umiyak si Stef Prescott at balita namin, hinimatay ang ina. Si Paulo Avelino nama’y very cool sa pagkaka-eliminate at alam sigurong tatakbo pa rin ang career, magsipag lang siya.

Nang ma-interview namin ang Danger 8 before Sunday, na-vote-out ng anim sa kanila sina Jewel Mische at Paulo at pati si Stef, ang dalawa ang inakalang maaalis. Sa binata lang siya tumama dahil pumasok ang una at mahigpit na makakaribal ni Kris Bernal sa mga title na Ultimate Sweetheart at Ultimate Loveteam dahil pareho sila ng talent.

Ninerbyos at nalungkot si Jewel para kay Paulo dahil ito ang closest to her sa boys. Wala na raw siyang mapagsasabihan ng mga problema “but we’ll keep in touch for sure,” sabi nito.

Nagulat si Kris nang tawaging kasama siya sa Final 6. Nagbunga raw ang pangangampanya niya pati sa Trinity University. Ang pag-i-excel sa acting ang edge niya kina Jewel at Rich Asuncion at ipanlalaban sa Final Judgment sa March 25 sa Marikina Sports Park.

Pinaka-kampante sa girls si Rich dahil naranasan nang ma-eliminate. Pure heart at pagiging palaban ang edge niya kahit local girl siya kumpara sa dalawa.

Si Prince Stefan ang bet niyang Ultimate Hunk dahil bagay daw sa best friend at roommate niya ang nasabing title.

Kahapon nag-start ang second leg ng nationwide invasion ng Final 6 at pumunta sila sa SM Davao. Sunod dito’y SM Cebu at SM Iloilo. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites