<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 30, 2007

Joey de Leon at Vic Sotto, gusto ring magsilbi

Sa presscon na ipinatawag ni Mother Lily Monteverde kamakalawa ng gabi para kay dating senador Tito Sotto ay may dayalog si Joey de Leon na kapag ibinoto si Tito sa darating na eleksyon ay makakaasa ang lahat na sila naman ni Vic Sotto ang tatakbo sa 2010 elections.

"Kasi, hindi naman habang buhay eh, magtataktak kami ni Vic. Gusto rin naming magsilbi," pahayag ni Joey.

Nakausap namin si Vic pagkatapos ng open forum at inusisa namin siya kung seryoso ba si Joey sa sinabi nito tungkol sa political plans nila.

Sagot ni Bossing, "Jokingly, it’s true. Hindi natin masasabi. Sa ngayon, wala pang plano. But I was asked to, and I contemplated on it…

"Kung may magagawa ako, bakit hindi? Kung makatutulong ako, bakit hindi? Kung hindi naman at pangalan lang, eh hindi ko papasukin."

So, posibleng mangyari ang sinabi ni Joey na papasukin din nila ang mundo ng pulitika?

"Yeah, anything is possible!"

Anong posisyon ang tatakbuhin niya kung sakali?

"President! Basta, vice president ko si Joey. Nakapangako na sa akin si Pareng Joey!" nakangiting sagot sa amin ni Bossing. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites