<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 11, 2007

Joy Cancio's Panacea Records

Lumalaki ang business ni Joy Cancio dahil bukod sa Focus E na producer ng Daisy Siete, nagtayo na rin siya ng Panacea Records at ang una niyang artist ay si Rochelle Pangilinan. Yes, may solo album na rin ang dalaga, entitled "Rokaholic," pero ‘di pa rin ito aalis sa Sexbomb. Bukas nga, sa pagbabalik nila sa Eat Bulaga, ang dalaga pa rin ang mangunguna sa grupo.

Ang 11-track album ay ire-release sa April at kinanta ni Rochelle ang two songs nito sa Nominees Night ng 4th Golden Screen Awards kasama ang rapper na si Glock 9. Maraming singers sa Sexbomb at tiyak din na may susunod kay Rochelle na magkakaroon ng solo album.

Samantala, inaabangan na ang pagbabalik ng Sexbomb sa Eat Bulaga bukas. Monday at Wednesday ang labas nila for a three month stint sa Taktak Mo o Tatakbo portion. Kaya lang, wala nang showdown na mangyayari sa kanila ng EB Babes para maiwasang magkasakitan gaya noong una nilang showdown.
ABOUT SHOWBIZ Ni Nitz Miralles
Ang Pilipino STAR Ngayon 03/11/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites