<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 22, 2007

Kambal nina Carmina Villaroel at Zoren Legaspi, mabenta

Mabenta sa mga commercial ang kambal nina Carmina Villaroel at Zoren Legaspi.

Kung anu-ano nang commercial ang nagawa ng kambal kasama ang kanilang ina.

Ito ay kinumpirma ni Carmina nang makausap namin siya sa taping ng Princess Charming kamakailan.

May bago silang lalabas na commercial at may gagawin pa. Bata pa ang kambal ay marami na silang savings.

Kung minsan ay sinusumpong ang anak na lalaki ni Carmina kapag naiinip na sa set, kabalig-taran ang anak na babae na buhay na buhay at gustong umarte sa harap ng camera.

Minsan, ang anak na babae ni Carmina ang nagtuturo sa kapatid kung papaano aarte, na sinusunod ng huli. Link.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites