<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 26, 2007

Katrina Halili, may bukol sa lalamunan

Kinumpirma ni Katrina Halili na may malubha siyang sakit sa lalamunan.

Isang linggo na itong ginagamot at pinaiinom ng antibiotic ng kanyang doctor.

Tinawagan namin si Kat sa cellphone at eto ang kanyang naging pahayag tungkol sa pangamba ng iba na baka cancer na ang sakit niya.

“January pa po ay grabe na ang ubo’t sipon ko. Tapos kadalasan ay paos ako. Dalawang beses na akong nawalan ng boses last year. Una noong Majika workshop, at pangalawa nu’ng guesting ko sa Fantastic Kids.

“Last January, grumabe ang ubo’t sipon ko. Talagang nagasgas ’yung throat ko, kaya hinihingal akong magsalita at hirap huminga.

“May infection daw ang throat ko, sabi ng doktor, kaya may tumubong bukol. Sabi pa niya, baka overworked lang ako. ’Di na ako puwedeng magsalita nang malakas at bawal na bawal sumigaw.

“Dalawang Linggo na rin akong parang laging may trangkaso Kaya payo ni Doc, ituloy lang ang antibiotic for another week. Pagkatapos nu’n, ’pag wala pa ring improvement, iba-biopsy na ang bukol para makita kung infection lang ba o cancerous siya,” patuloy ni Katrina.

Kahit may dinaramdam, tuloy pa rin siya sa pagte-taping ng Lupin ni Richard Gutierrez.

“Iwas na lang akong magsalita nang magsalita kung hindi rin lang naman kailangan,” sabi pa ni Katrina. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites