<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 13, 2007

Mart Escudero, Rich Asuncion survive StarStruck

Talaga sigurong na katakdang mapabilang sa Top 6 Survivors ng StarStruck The Next Level sina Mart Escudero at Rich Asuncion. Natanggal na sila nung una pero dahilan sa wild card ay naibalik sila at swerteng napasama sa Top 6 na kung saan manggagaling ang Ultimate 4 na kukuha ng mga titulong Ultimate Sweetheart, Ultimate Hunk at Ultimate Loveteam na lahat ay mananalo ng tig-P1M, P2M exclusive GMA management contract at iba pang mahahalagang regalo.

Ang anim ay nagsimula ng kanilang nationwide tour kahapon (Marso 12 at magtatapos ng Marso14). Bibisita sila sa key cities ng Davao, Cebu at Iloilo bago sila bumalik ng Maynila para maghanda sa Final Judgement sa March 25 na gaganapin sa Marikina Sports Park, 7NG.

Ang apat pang kasama sa Top 6 ay sina Aljur Abrenica, Kris Bernal, Prince Stefan at Jewel Mische. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites