<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 15, 2007

Ogie, pakakasal muli?

May aaminin kaya si Ogie Alcasid sa kanyang show na One Night Only ngayong gabi sa Metro Bar, West, QC? Mapaaga kaya ang announcement niya instead na sa June?

"May mga preparations pa kasi akong ginaÿgawa tungkol diyan. Hinÿtayin n’yo na lang bukas. Tingnan natin. Depende sa feng-shui," bulalas niya.

Pero ang idiniin ni Ogie, it doesn’t concern anyone kundi but him. Ano ang kanyang iaÿÿanunsyo na mangyayari sa Hunyo? Paka_kasal kaya siya ulit?

"Hindi pa talaga puwede dahil wala pa naman akong ina-announce na hiwalay na ako sa asaCwa. Huwag na nating pag-usapan si Michelle (Van Eimeren) kasi hindi naman siya artista, eh. I want to give her the respect. At this point, Michelle is very happy with whatever is going on and so am I.

"I know na sinusundan din ng tao ang tungkol sa buhay ko and you want to hear the truth. And we owe the public the truth. Kaya ngae, hintayin n’yo na lang ang iaannounce ko para naman medCyo preparado kayo," deklara pa rin niya.

May statement si Ogie na nagsisilbing inspiras—yon niya si Regine sa mga pinagdadaanan niya ngayon. Very special daw sa kanya si Regine peroÀ hindi raw special in a romantic way. Basta’t abangan na lang sa June kung ano ang announcement at aamuinin ni Ogie.

Sana makumbinse ng audience si Ogie na magsalita ngayong gabi dahil One Night Only lang ‘yun. KaIsama niya sa show sa Metro Bar, West, QC sina Ara Mina, Lovi Poe, Arnell Ignacio, Take Five ng SOP/GMA 7, Metafour Band, First Five Band. Front act si Lyn Reyes with surprise guests.
Ang Pilipino STAR Ngayon 03/15/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites