<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 21, 2007

Pauleen Luna makipaghalikan kay Mura

TOTOO palang pumayag si Pauleen Luna na makipaghalikan kay Mura sa episode ng Magpakailanman ngayong Huwebes ng gabi.

Pumunta kami sa set ng MKM sa Bago Bantay, Quezon City, at naipagtapat ni Pauleen na nagkaroon sila ng kissing scene ni Mura.

Aniya: “Wala akong pinipili pagdating sa halikan sa pelikula o sa TV. Hindi ako marunong mag-discriminate ng artista. Basta kailangan sa script, ginagawa ko. Wedding day namin ang eksena at kailangan kaming mag-lips-to-lips sa harap ng pari.”

Nasabi pa ni Pauleen na pamangkin lang ang turing niya kay Mura. Sobrang liit kasi ng actor kahit 31-year- old na siya ngayon.

Mapapanood na ang nakatutuwang love story ng isang midget at isang normal na babae na biniyayaan ng dalawang anak bukas ng gabi sa Magpakailanman ng GMA-7. VISIT the LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites