<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 18, 2007

Polo Ravales at Viva Hotbabes Zarah Lopez

Nasaktan si Ara Mina nang ibinalita ko sa kanya ang isyung meron na raw ipinalit si Polo Ravales sa kanya.

Natsitsismis si Polo sa miyembro ng Viva Hotbabes na si Zarah Lopez.

Namataang magkasama sina Polo at Zarah noong Miyerkules sa Embassy ba.

Ang sabi ni Zarah, doon lang sila nagkita pero sila na ang nagkasama.

Matagal nang magkakilala sina Polo at Zarah. Inamin ni Zarah na nagkatikiman sila noon ni Polo sa loob ng kotse ng aktor.

Hindi pa raw girlfriend ni Polo noon si Ara kaya wala raw problema.

Ipinakilala pa raw siya ni Polo sa Mommy nito.

Noong nagsimula nang manligaw si Polo kay Ara, hindi na raw siya tinatawagan ni Polo at hindi raw siya binabati kapag nagkakasalubong sila na kasama si Ara.

Bumalik ngayon ang isyu kina Polo at Zarah dahil nakita silang magkasama.

Ayaw naman sabihin ni Zarah na siya ang ipinalit kay Ara.

Kinunan namin ng reaksyon si Ara, at nagulat siya dahil wala raw sinasabi sa kanya si Polo.

"Kaya pala nananahimik siya ngayon," sambit ni Ara.

Dati raw ay madalas pa silang nagkakausap o nagti-text pero ngayon ay parang dedma na raw ang dating boyfriend. Kung meron na raw nahanap na kapalit si Polo, sana raw ay kinausap muna siya dahil iyon daw ang napagkasunduan nila, na magpaalaman kung gusto na nilang magkaroon ng panibagong relasyon.

"Kung totoo iyon, siyempre, masasaktan ako, dahil mahal ko pa rin naman iyon," pahayag ni Ara.

Wala raw siyang masasabi tungkol kay Zarah dahil hindi sila magkakilala. Please visit this source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites