<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 14, 2007

Press ang album launch ni Dennis Trillo, palpak

Poor Dennis Trillo! Kung kailan siya nerbyos na nerbyos dahil may press launch ang kanyang self-titled debut album, from Indi Music sa Virgin Cafe Morato ay saka naman nagkapalpak-palpak ang programming ng mahalagang event sa kanyang career. First time yun na magkaro’n ng isang album launch na may kasabay na show. Tuloy maraming myembro ng media ang umalis na lamang at hindi nahintay ang pagkanta niya. Ako rin I was about to leave nang umakyat siya finally ng stage para mag-render ng three songs. Pero, pagkatapos nito ay nag-disappear na naman siya to give way to another rock band.

Ang tagal-tagal inabot ang presentation na kung di lamang siguro dahil kay Dennis, sa napaka-charming niyang manager na si Popoy Carotativo at sa isa pang may-ari ng Indi Music na napaka-grasyosa rin na si Leo Dominguez ay baka walang nagtyagang tapusin ang buong presentasyon. Ang masaya pa, hindi mo ma-interview si Dennis tuwing may break sa kanyang pagkanta. Di ko alam kung may natira pang media na nakapaghintay para siya makausap tungkol sa kanyang album.

At saka asan kaya ang top men ng Indi Music na sina Regine Velasquez at Ogie Alcasid? Dapat andun sila to support their first recording artist.

In fairness, maganda ang album, napagkamalan ko pang imported nang dumating ako ng Virgin Cafe at pinatutugtog ito.

It contains 12 tracks ("All Out Of Love", carrier song, "Lumilipad", "Her Smile", "Mangarap Lang", "All That I Know", "Magtatagpong Muli", "Love Is All That Matters", "Tanga", "Sayaw" at marami pang iba.

SANGA-SANGANDILA Ni Veronica R. Samio
Ang Pilipino STAR Ngayon 03/14/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites