<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 30, 2007

Richard Gutierrez, delikadong eksena sa Lupin

Kinakabahan si Annabelle Rama sa tuwing pumupunta ang anak niyang si Richard Gutierrez sa taping ng Lupin.

Madalas kasi na mga delikadong eksena ang kinukunan sa set.

"Eh alam mo naman si Richard, inililihim niya sa akin ang mga delikadong eksena niya. Ni ayaw niyang magpa-double, kaya kinakabahan ako.

"Panay tuloy ang simba ko para maging safe palagi siya sa action scenes niya.

"Pati ‘yung pagbitin niya sa helicopter, eh, inilihim niya sa akin. Alam kasi niyang nagwo-worry ako sa mga ganoong eksena niya.

"Alam ni Richard na kapag alam ko na delikado ang eksena niya, eh, pipilitin kong magpa-double siya. Eh, ayaw niyang magpa-double, kaya naglilihim na lang siya sa akin.

"Alam mo naman ang anak kong ‘yan, ayaw na ayaw niyang nate-tense ako," sabi ni Bisaya.

Noong launching ng Lupin (na magsisimula nang mapanood sa GMA 7 simula sa Abril 9) ay very proud si Bisaya sa mga napanood na eksena ng kanyang anak sa bagong action series ng Siyete.

Napapapalakpak si Bisaya sa mga delikadong eksena ni Richard sa Lupin.

"Kapag tapos na kasing gawin ni Richard ‘yung mga delikadong eksena niya at pinanonood ko na, hindi na ako nate-tense. Natutuwa na ako, lalo na at maganda ang dating.

"Napapahanga ako sa anak ko," sabi pa ni Bisaya.

Isang entertainment writer ang lumapit kay Bisaya sa launching ng Lupin at binati siya dahil ang galing-galing daw ni Richard.

"Salamat, ‘Dong. Kung alam ko na karamihan sa mga anak ko eh sisikat, dapat hindi lang pala anim ang naging anak ko. Dapat pala, ginawa ko na lang silang sampu," sey ni Bisaya, sabay tawa. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites