<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 20, 2007

Rufa Mae Quinto, binakulaw ni Rudy Hatfield

Nag-emote si Rufa Mae Quinto sa taping ng Bubble Gang noong nakaraang linggo dahil nakatanggap siya ng kung anu-anong email mula sa dating boyfriend na si Rudy Hatfield.

Muntik na raw pauwiin na lang si Rufa Mae dahil mukhang apektado na ang taping ng Bubble Gang.

Humahagulgol daw si Rufa Mae nang nabasa ang mga ipinadalang email sa kanya ng basketbolista.

Ang nakarating na kuwento, madalas na nag-aaway daw ngayon si Rudy at ang kasalukuyang girlfriend nito dahil kay Rufa Mae.

Nung minsang nag-promote daw si Rufa Mae sa PBA nung may laro si Rudy, nandun din ang girlfriend ng huli.

Nairita raw ito nag kinakantiyawan si Rudy kaugnay kay Rufa Mae.

Magmula nun ay nag-email daw itong Rudy kay Rufa Mae na may pananakot pa na maglalabas daw ito ng mga kuwentong ikagugulantang ng lahat laban sa dating girlfriend.

Iyan ang isa sa mga iniyakan nang husto ni Rufa Mae dahil bakit gagawin pa raw ito ni Rudy sa kanya.

"Kung nag-aaway sila ng girlfriend niya, wala na akong kinalaman du’n. Huwag na nila akong idamay," himutok ng seksing komedyana.

Nabalitang ikakasal na si Rudy at ang girlfriend niya. Iyun nga lang, madalas daw ang away nila.

"Eh di magpakasal sila! Huwag na nila akong guluhin at mag-email ng kung anu-ano," patuloy ni Rufa Mae.

"Ang problema niya (Rudy), ang laki-laki niyang tao, ako ang ginugulo niya. Huwag na niya akong bakulawin, bakulaw siya!" patuloy na litanya ni Rufa Mae na halatang gigil na gigil na sa dating boyfriend.

Kung hindi pa matatapos ang gulo ng dalawa, ewan ko na lang kung saan hahantong ito.

Kinakausap na yata ni Rufa Mae ang kanyang abugado. Visit this link for more.

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Si Bong Revilla ay siya ring nagmamay-ari kay Ruffa mae Quinto. Pinag palit-palitan lang naman ni Rudy hatfield at Bong Revilla ang babae na ito... ANg Pork barrel ni Bong ay napunta rin kay Ruffa mae... until now Friends with benefits pa rin si Ruffa Mae Quinto at Bong Revilla

8:43 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites