<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 10, 2007

Wendell Ramos news updates

SA opinyon naman ni Wendell Ramos na gumaganap bilang lover ni Rustom, walang kaso sa kanya kung mapagbintangan man siyang bading. Kilalang-kilala raw niya ang kanyang sarili, at dahil halos araw-araw niyang nakakasalamuha ang mga tinatawag niyang mabubuting kaibigan, “hindi na isyu sa akin kung mag-isip man ng kung ano ang ibang tao,” tsika nito.

In fact, nang tanungin siya kung posible bang magkagusto rin siya sa bading if ever, buong tapang nitong sinabi na sa dami ng mga kaibigan niyang bading na talagang malalapit sa kanya, “handa kong i-return ang anumang favor,” aniya.

Hindi man daw ‘yun mauwi sa relasyon o anuman, pero tinitiyak niyang siya ‘yung tipo ng kaibigan, mapa-bading man o mapa-babae, na marunong mag-reciprocate sa kabutihan ng tao.

Pinapalakpakan at hinahangaan namin ang lawak ng kanyang isip kung paanong pinupuri din namin ang kanaturalan ng pagganap niya bilang isang bading sa Happy Hearts.

As the lover of Rustom, kuwela ‘yung mga pagpa-pa-girl niya. Mas malandi pa nga siya kung tutuusin kesa kay Rustom.

Isa rin siyang stand-up sing-along bar host sa movie at ginawa niyang models sina Allan K at Teri Onor, na mga kaibigan niya’t madalas nakakasama sa trabaho.

Sa isang dosenang beses na nga raw niyang ginawa ang pagbabading sa TV shows niya, dala raw marahil ng ‘takot’kay direk Joel Lamangan, “lumabas talagang natural at komportable ako sa ginawa ko sa Happy Hearts,” dagdag pa nito.

Sa Marso 14 na ipapalabas ang Regal movie na ito.

At dahil nakakuha ini ng General Patronage rating mula sa MTRCB, masayang- masaya si Mother Lily Monteverde at positibo siya sa magandang magiging outcome ng latest movie niya sa takilya. By: Ambet Nabus

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites