<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 21, 2007

Zarah Lopez galit kay Polo Ravales

Galit na galit ang Viva Hotbabe na si Zarah Lopez kay Polo Ravales dahil sa sinabi ni Polo na ginagamit lang siya ni Zarah para mapag-usapan.

Ang haba ng itinext sa akin ni Zarah kung saan dinetalye niya ang nangyari sa kanila ni Polo noong Oktubre 26, 2005 na nasundan ng pagkikita nila ng mga sumunod na araw.

Finorward ko kay Polo ang text ni Zarah kamakalawa at kaagad na tumawag ang aktor.

Naiinis si Polo sa mga nangyari dahil napagalitan na siya ng mommy niya.

"Ayaw na nga niya akong palabasin, kasi, nagagalit na siya sa mga naririnig niya," himutok ng aktor.

Ayaw nang sagutin ni Polo ang text na iyon ni Zarah. "Baka mamaya, kung ano na naman ang sabihin niya kapag sinagot ko ‘yan," pahayag ni Polo.

Tumawag sa akin si Ara Mina kahapon dahil narinig niya ang interview kay Zarah sa radio program ni Ogie Diaz.

Napag-usapan sa interbyung iyon ang halos kabuuan ng text sa akin ni Zarah.

Napabuntung-hininga na lang si Ara dahil may mga nalaman siya na lalong ikinasama ng loob niya kay Polo.

Wala na rin naman daw sila at wala na siyang dapat ipagsintir pero may mga nadiskubre siyang ngayon lamang niya nalamang ginawa ni Polo noong may relasyon pa sila.

Nagkita na raw sila ni Polo nu’ng Linggo pero civil lang sila sa isa’t isa.

Biniro pa raw ni Ara ang dating boyfriend kay Zarah, pero hanggang doon lang at wala na silang napag-usapan.

Pagkatapos ng may mga nalaman si Ara kay Polo, mukhang malabo na silang magkabalikan.

Kahit friends lang, mahirap na rin yata.

Ayaw nang magsalita ni Ara, pero nahahalata naming nasaktan siya sa mga ginawa ni Polo. Visit this link.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites